Koninklijke Rederijkerskamer

De Lustige Slijters

  Lid Open Doek vzw                                                                                                                               © 2020  Productie Wim Quidousse





Speelden mee :

van links naar rechts



Kevin Defieuw, Tony Wuyts, Denis Demeulenaere, Jos Moren (auteur)

Jan Maes, Laurence Fleurent, Rune Seys en Wim Quidousse




Onderaan:


Manon Declerck, Heidi Cottyn,

Petra Vandenbroucke (regisseur)