Koninklijke Rederijkerskamer

De Lustige Slijters

  Lid Open Doek vzw                                                                                                                               © 2020  Productie Wim Quidousse
Speelden mee :

van links naar rechtsDenis Demeulenaere, Laurence Fleurent, Petra Vandenbroucke,

Yasmien Vansteenkiste, Heidi Cottyn
Onderaan:


Jan Folens, Bruno Vansteenkiste (regisseur) en Wim Quidousse