De Lustige Slijters

Lid Open Doek vzw © 2016 --- productie Wim Quidousse

Koninklijke Rederijkerskamer

Geacht publiek,

 

Het bestuur van De Lustige Slijters was verrast door de grote overrompeling tijdens onze ticket verkoop.

 

Het was in elk geval een bewijs dat ons publiek, u dus, ons onvoorwaardelijk massaal blijft steunen.

 

We verontschuldigen ons voor de lange wachtrijen en het niet kunnen reserveren daar waar verwacht werd.

 

We hebben begrip voor eventuele verzuchtingen.

 

We hebben uit deze onderneming geleerd en zullen kijken in de toekomst hoe het beter kan.

 

 

Toneelminnende groeten,

 

Namens het bestuur van De Lustige Slijters.